Team Tommy

Team Tommy er et brukerstyringsfirma. Tommy selv er  arbeidsleder gjennom sin mor i eget firma for å drive med ansatte som hjelper han i dagliglivet med vanlige gjøremål, følgetjeneste til skole, fysio og andre rehabiliterings oppgaver. Assistentene jobber i et team som styrker kvaliteten på et menneskets liv etter en alvorlig ulykke. Modellen er utviklet av hans mor med egenerfaring og brukes til veiledning for andre i samme situasjon.

Vi er også på facebook

Team Tommy Brukerstyring

Vår fargerike Team og Oppbygging :-)