13. feb, 2014

På Sunnaas Sykehus

Dette bilde sier mer enn ord.............. Fantastisk!