8. sep, 2014

OPP Å STÅ - veien videre

Nå er det bare å trø til , opp å stå 2 ganger pr. Dag, for å komme videre med gå trening. Vi leter nø etter en "gåmaskin" som kan oppfordre Tommys bein til bevegelse. dette er noe man må skaffe selv. All hjelp av info jeg kan få, vil jeg bruke til å få tak i maskin for muligheter fpr bevegelse. Send sms til Marianne på mobil 95072270 eller mail marianne.skeie@gmail.com om du har noe info 😄👍