26. nov, 2014

Brannvern kurs i Team Tommy i kveld 26.11.14

Tommy og branningeniør Ken A. Vevelstad fra Kristiansandregionen Brann og Redning IKS - KBR