På Sunnaas Sykehus nå i juni 2018

Fantastisk å få et nytt opphold her på Nesodden på Sunnaas sykehus med mine assistenter i Team Tommy Brukerstyring.

Fantastisk sted å være. Her blir man sett, hørt og forstått...

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.